Agroexpert Sp. z o.o. – Agnieszka Linkowska

Agnieszka Linkowska ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Linkowska Agroexpert.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobywane od ponad dziesięciu lat w zakresie profesjonalnego doradztwa rolniczego, pozyskiwania funduszy na obszarach wiejskich oraz przeprowadzania kontroli gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw ekologicznych.

Głównym zakresem działalności zawodowej Agnieszki Linkowskiej jest pomoc skierowana przede wszystkim do rolników, którzy chcą rozwijać potencjał swojego gospodarstwa.

Agnieszka Linkowska świadczy usługi w zakresie otwierania bądź rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, wypełniania wniosków obszarowych oraz rolnośrodowiskowych. Zajmuje się pozyskiwaniem dotacji, zarówno dla młodych rolników, jak i tych którzy chcą zmodernizować swoje istniejące gospodarstwo. Celem działań Agnieszki Linkowskiej jest pomoc w jak najlepszym dostosowaniu gospodarstwa (zarówno poprzez doradztwo, jak i prowadzenie dokumentacji) do coraz trudniejszych wymogów, jakie są im stawiane, zarówno przez przepisy krajowe, jak i europejskie.

www.agro-expert.com.pl