Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz biznesowych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych odnoszących się do dotacji unijnych oraz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową usługę polegającą na:

1. Analizie prawidłowości prowadzonego przez organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowania nad wnioskami o:
  • przyznanie płatności m.in. w zakresie płatności rolnośrodowiskowych, płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, płatności z systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
  • pomoc finansową dla nowych i obecnych inwestycji, w tym również m.in. dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich", działania "Młody rolnik", działania "Modernizacja gospodarstw rolnych.
2. Analizie prawidłowości postępowania organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie postawienia beneficjentowi płatności zarzutu stworzenia sztucznych warunków gospodarowania celem uzyskania korzyści sprzecznych z systemami wsparcia;

3. Przygotowaniu odwołań, wezwań do usunięcia naruszenia prawa od decyzji organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

4. Sporządzeniu skargi do sądu administracyjnego na decyzje organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

5. Reprezentacji procesowej zarówno przed organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i przed sądami administracyjnymi.