Jarosław Chmielewski

W roku 1995 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. A następnie rozpoczął etatową aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Opolu. W latach 2003 – 2005 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Przez lata swojej pracy zawodowej piastował urząd Dyrektora Wojewódzkiej Poczty Polskiej w Opolu (1990-2000), Dyrektora Wydziału Prawnego w ZUS Opole (2001), Dyrektora PFRON w Opolu oraz Pełnomocnika Zarządu PFRON (2001-2002), Likwidatora SPZOZów w Częstochowie – prywatyzacja podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (2004-2005), Dyrektora Oddziału Wrocławskiego Kancelarii Radców Prawnych Piszcz i Wspólnicy (2003-2005).

Senator RP VI Kadencji zasiadający w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej. W latach 2005 – 2007 również pełnił funkcję członka Krajowej Rady Sądowniczej. W okresie kadencji parlamentarnej brał czynny udział w tworzeniu inicjatyw dotyczących rozwoju swojego okręgu wyborczego.

Jarosław Chmielewski posiada również bogate doświadczenie w świadczeniu usług prawnych radcy prawnego uzyskiwane w Kancelarii Prawnej Marcin Piszcz i Wspólnicy, gdzie prowadził projekty inwestycyjne w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, był odpowiedzialny za wykonanie prac przy projektach energetycznych w ramach konsolidacji podmiotów energetycznych w przedmiocie wydzielenia operatora od dystrybutora. Wprowadził inicjatywę oraz rozpoczął współpracę w zakresie wdrażania projektów odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o najwyższą technologię niemiecką na terenie Polski, głównie województw wschodnich.

W ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego zajmował się prowadzeniem obsługi prawnej przedsiębiorców zagranicznych, jak i przedsiębiorców z branży energetycznej oraz metalurgicznej. Świadczył swoją pomoc prawną również na rzecz instytucji kościelnych.