Joanna Bacior

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w Szkole Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge, Centre for European Legal Studies. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę w renomowanej kancelarii, jak i pracę jako in–house lawyer dla dużej grupy kapitałowej. Posiada bogatą praktykę w zakresie przekształceń kapitałowych oraz w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego zarówno w imieniu inwestorów zagranicznych, jak i wobec spółek zależnych od Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z powodzeniem prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak i doradza klientom indywidualnym.

Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań są zagadnienia związane z prawem nowych technologii, prawem handlowym, prawem wspólnot mieszkaniowych, umowami w obrocie gospodarczym oraz prawem pracy. Prowadzi także obsługę prawną inwestycji z branży budowlanej.

W latach 2010 – 2012 Członek Zarządu ds. prawnych w spółkach B+R.

Współtwórca Klastra Innowacyjnych i ekologicznych technologii obróbki kamienia – EkoMinerals oraz pierwszy Prezes Zarządzający Klastra.

Wykładowca na uczelni wyższej jako specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Kontakt mailowy: Joanna@bacior.eu