Natalia Kolbus

Natalia Kolbus (Bielińska) odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w latach 2013 – 2016 r. W roku 2017 r. uzyskała uprawnienia radcy prawnego.

W czerwcu 2013 roku Natalia Kolbus ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbywała praktyki w lubelskich kancelariach i w dziale prawnym firmy budowlanej. Ponadto aktywnie angażowała się w działalność organizacji studenckich funkcjonujących na terenie Lublina.

Po skończeniu studiów rozpoczęła aplikację przy OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w obszarze prawa cywilnego i handlowego, pracując m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie i kancelarii radców prawnych. Zajmowała się postępowaniami związanymi z dokonywaniem zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym oraz obsługą prawną przedsiębiorców. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Obecnie zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi i administracyjnymi.

Kontakt mailowy: Natalia.bielinska@kancelariaburdiak.pl