Obsługa inwestycji

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Zespołu naszej kancelarii w zakresie:

  1. przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania warunków zabudowy, zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, które umożliwiają budowę farmy fotowoltaicznej;
  2. przeprowadzenie negocjacji w imieniu Klienta oraz przygotowanie lub analiza umowy przyłączeniowej;
  3. analiza szans zaskarżenia oraz przygotowanie środków zaskarżenia na odmowę przyznania pomocy dla realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej złożonego na konkurs organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Nasza Kancelaria współpracuje z Polską Agencją Energetyczną Sp. z o.o., w celu zapewnienia Inwestorowi jak najlepszej obsługi planowanej inwestycji w energię odnawialną.

Nasz Zespół specjalizuje się również w świadczeniu pomocy prawnej m.in. w zakresie:

  1. pomocy przy procesie budowlanym;
  2. sporządzania umów cywilnoprawnych w zakresie inwestycji, w tym w zakresie stworzenia konsorcjum w celu realizacji projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską;
  3. analizy stanu prawnego, sporządzenia dokumentacji, pomocy przy postępowaniach w zakresie inwestycji w rolnictwo;
  4. analizy oraz przygotowania odwołań, protestów, skarg od informacji o negatywnej ocenie projektów składanych w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych.