Postępowania przed ARiMR

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz biznesowych w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych odnoszących się do dotacji unijnych oraz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową usługę polegającą na:

  1. Analizie prawidłowości prowadzonego przez organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowania nad wnioskami o:
    • przyznanie płatności m.in. w zakresie płatności rolnośrodowiskowych, płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, płatności z systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);
    • pomoc finansową dla nowych i obecnych inwestycji, w tym również m.in. dla Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”, działania „Młody rolnik”, działania „Modernizacja gospodarstw rolnych.
  2. Analizie prawidłowości postępowania organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie postawienia beneficjentowi płatności zarzutu stworzenia sztucznych warunków gospodarowania celem uzyskania korzyści sprzecznych z systemami wsparcia;
  3. Przygotowaniu odwołań, wezwań do usunięcia naruszenia prawa od decyzji organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  4. Sporządzeniu skargi do sądu administracyjnego na decyzje organów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  5. Reprezentacji procesowej zarówno przed organami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i przed sądami administracyjnymi.