Patrycja Gabriela Bartosz – Burdiak
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Bartosz – Burdiak Kancelarii Radców Prawnych.

Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz studia w Szkole Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge, Centre for European Legal Studies. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Przez lata pracy zawodowej w renomowanej kancelarii, zdobyła bogate doświadczenie w prowadzonych z powodzeniem licznych procesach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych oraz przy obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Szczególnym zakresem jej zainteresowań są postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne, w których reprezentuje zarówno przedsiębiorców, jak i rolników korzystających z programów unijnych – zarówno przy programach płatności wieloletnich, jak i przy znaczących inwestycjach w budownictwie i produkcji.

Poprzez wieloletnią współpracę przy obsłudze prawnej jednej z największych kancelarii komorniczych w Polsce, zdobyła wyjątkowe umiejętności w zakresie świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej również w dziedzinie postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.
Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie VIII i X Kadencji. Członek Zrzeszenia Prawników Polskich O/Warszawa (w wieloletniej funkcji skarbnika).

Autorka licznych publikacji z zakresu procesu sądowego, postępowania egzekucyjnego oraz brytyjskiego systemu prawnego.
Współtwórca wielu opracowań zamieszczonych w systemie Lexis.pl, wydawnictwa prawniczego Lexis Nexis Polska Sp. z o.o..

Wykładowca na uczelni wyższej jako specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

W latach 2006 - 2009 członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) oraz w latach 2005 – 2009 redaktor naczelny czasopisma wydawanego przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji.

Prelegent na licznych konferencjach naukowo - biznesowych poświęconych prawu.

www.kancelariaburdiak.pl


Joanna Bacior
Radca Prawny, Prawnik Zarządzający Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Bacior.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w Szkole Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge, Centre for European Legal Studies. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno pracę w renomowanej kancelarii, jak i pracę jako in–house lawyer dla dużej grupy kapitałowej. Posiada bogatą praktykę w zakresie przekształceń kapitałowych oraz w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego zarówno w imieniu inwestorów zagranicznych, jak i wobec spółek zależnych od Spółek z udziałem Skarbu Państwa. Z powodzeniem prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak i doradza klientom indywidualnym.

Przedmiotem jej szczególnych zainteresowań są zagadnienia związane z prawem nowych technologii, prawem handlowym, prawem wspólnot mieszkaniowych, umowami w obrocie gospodarczym oraz prawem pracy. Prowadzi także obsługę prawną inwestycji z branży budowlanej.

W latach 2010 – 2012 Członek Zarządu ds. prawnych w spółkach B+R.
Współtwórca Klastra Innowacyjnych i ekologicznych technologii obróbki kamienia – EkoMinerals oraz pierwszy Prezes Zarządzający Klastra.

Wykładowca na uczelni wyższej jako specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

www.bacior.eu


Natalia Bielińska
Radca prawny wpisany na listę radców Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Natalia Bielińska odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w latach 2013 - 2016 r. W roku 2017 r. uzyskała uprawnienia radcy prawnego.

W czerwcu 2013 roku Natalia Bielińska ukończyła prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbywała praktyki w lubelskich kancelariach i w dziale prawnym firmy budowlanej. Ponadto aktywnie angażowała się w działalność organizacji studenckich funkcjonujących na terenie Lublina.

Po skończeniu studiów rozpoczęła aplikację przy OIRP w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w obszarze prawa cywilnego i handlowego, pracując m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie i kancelarii radców prawnych. Zajmowała się postępowaniami związanymi z dokonywaniem zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym oraz obsługą prawną przedsiębiorców. Posiada także doświadczenie w sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Obecnie zajmuje się sprawami cywilnymi, rodzinnymi i administracyjnymi.


Jarosław Chmielewski
Radca prawny, Senator RP VI Kadencji
W roku 1995 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. A następnie rozpoczął etatową aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Opolu. W latach 2003 – 2005 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Pan Mecenas obecnie posiada otwarty przewód doktorski w ramach Instytutu Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przez lata swojej pracy zawodowej Mecenas Chmielewski piastował urząd Kierownika Prywatyzacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (1998-1990), Dyrektora Wojewódzki Poczty Polskiej w Opolu (1990-2000), Dyrektora Wydziału Prawnego w ZUS Opole (2001), Dyrektora PFRON w Opolu oraz Pełnomocnika Zarządu PFRON (2001-2002), Likwidatora SPZOZów w Częstochowie - prywatyzacja podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (2004-2005), Dyrektora Oddziału Wrocławskiego Kancelarii Radców Prawnych Piszcz i Wspólnicy (2003-2005).

Senator RP VI Kadencji zasiadający w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej. Pan Mecenas w latach 2005 – 2007 również pełnił funkcję członka Krajowej Rady Sądowniczej. W okresie kadencji parlamentarnej brał aktywny udział we wprowadzeniu na teren Województwa Opolskiego Grupy Marcegaglia, światowego lidera w produkcji stali i konstrukcji metalowych. Wiązało się to z inicjatywą rozszerzenia Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej na teren Opolszczyzny.

Pan Jarosław Chmielewski posiada również bogate doświadczenie w świadczeniu usług prawnych radcy prawnego uzyskiwane w Kancelarii Prawnej Marcin Piszcz i Wspólnicy, gdzie prowadził projekty inwestycyjne w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego, był odpowiedzialny za wykonanie prac przy projektach energetycznych w ramach konsolidacji podmiotów energetycznych w przedmiocie wydzielenia operatora od dystrybutora.

W ramach własnej Kancelarii Radcy Prawnego, Pan Mecenas zajmował się prowadzeniem obsługi prawnej przedsiębiorców z branży energetycznej oraz metalurgicznej zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Znaczące doświadczenie zawodowe Pan Jarosław Chmielewski uzyskał przy obsłudze prawnej włoskich inwestorów w obszarze Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w zakresie wdrażania inwestycji (2008-2011), wprowadzeniu do Polski oraz obsłudze prawnej Izraelskiej Spółki Degem, lidera światowego w branży innowacyjnych rozwiązań w systemie edukacji. Spółka wdrożyła projekty tzw. MultiCentrów m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Częstochowie oraz w Jaworze (2005-2012).

Pan Mecenas wprowadził inicjatywę oraz rozpoczął współpracę w zakresie wdrażania projektów odnawialnych źródeł energii, głównie w oparciu o najwyższą technologię niemiecką na terenie Polski, głównie województw wschodnich (Partner spółka Solar Park Zamość). Rozszerzeniem zakresu wiedzy i doświadczenia Pana Mecenasa jest także współpraca prawna z krajowym liderem w branży górniczej: Fabryka Maszyn i Urządzeń Górniczych Fugor Sp. Z O.O. z Krotoszyna.

W kolejnych latach swojej drogi zawodowej Pan Mecenas świadczył swoją pomoc prawną, jako pełnomocnik i doradca w zakresie prawa na rzecz instytucji kościelnych m. in. Diecezji Opolskiej, Diecezji Wrocławskiej oraz licznych Zgromadzeń Zakonnym w tym Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety Węgierskiej – prowincja Wrocławska.


Sebastian Koczułap
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z zamiłowania karnista, autor publikacji dotyczących prawa karnego materialnego i postępowania karnego. Prowadzący zajęcia w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Uczestnik licznych konferencji naukowych.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego i uczestnik Szkoły Prawa Słowackiego, prowadzonych w ramach Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ. Aktywnie angażujący się w życie uczelni, założyciel i wiceprezes Koła Naukowego Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych.

W 2016 roku nawiązał współpracę z Fundacją Academia Iuris, gdzie udziela porad prawnych z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Od 2017 roku współpracownik Bartosz-Burdiak Kancelaria Radców Prawnych.
Współpraca
Agnieszka Linkowska Agroexpert
Doradca Rolnośrodowiskowy. Doradca Rolny.

Agnieszka Linkowska ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Linkowska Agroexpert.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobywane od ponad dziesięciu lat w zakresie profesjonalnego doradztwa rolniczego, pozyskiwania funduszy na obszarach wiejskich oraz przeprowadzania kontroli gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw ekologicznych.

Głównym zakresem działalności zawodowej Agnieszki Linkowskiej jest pomoc skierowana przede wszystkim do rolników, którzy chcą rozwijać potencjał swojego gospodarstwa.

Agnieszka Linkowska świadczy usługi w zakresie otwierania bądź rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, wypełniania wniosków obszarowych oraz rolnośrodowiskowych. Zajmuje się pozyskiwaniem dotacji, zarówno dla młodych rolników, jak i tych którzy chcą zmodernizować swoje istniejące gospodarstwo. Celem działań Agnieszki Linkowskiej jest pomoc w jak najlepszym dostosowaniu gospodarstwa (zarówno poprzez doradztwo, jak i prowadzenie dokumentacji) do coraz trudniejszych wymogów, jakie są im stawiane, zarówno przez przepisy krajowe, jak i europejskie.

www.agro-expert.com.pl


Anna Jabłońska
Radca prawny OIRP Warszawa

Anna Jabłońska ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobywane od 1985 r. w pracy z przedsiębiorcami, głównie z branży inwestycyjnej, budowlanej i handlowej. Wykonywała zawód radcy prawnego m.in. u takich przedsiębiorców, jak Mostostal Warszawa S.A., Inżyniernia, Chemoinstal, Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni, Inco. Przez lata współpracowała też ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz biurami rachunkowymi i rachunkowo - audytorskimi.

Od 2003 r. prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Współpracuje też z fundacjami i organizacjami pożytku publicznego.