Zasady korzystania ze strony www
1. Niniejsze zasady korzystania ze strony Bartosz-Burdiak Kancelaria Radców Prawnych (dalej: „Kancelaria”) są dostępne na stronie www.kancelariaburdiak.pl.
2. Użytkownik odwiedzający stronę www.kancelariaburdiak.pl zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad.
3. Korzystając ze strony www.kancelariaburdiak.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią zasad i akceptuje ich postanowienia, tym samym zobowiązując się do ich przestrzegania.
4. Prezentowany na stronie www.bacior.eu zakres usług nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 roku Nr 16, poz 93 ze zm.). Zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny.
5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników treści, lub informacji, znajdujących się na stronie Kancelarii.
6. Zawartość i struktura niniejszej strony są chronione prawami autorskimi. Powielanie, wykorzystywanie, lub upublicznianie jakichkolwiek treści, danych, informacji, lub zdjęć zamieszczonych na niniejszej stronie, bez zgody Kancelarii, jest zabronione.
7. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie www.bacior.eu.
8. Kancelaria zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszych zasad.
9. Wszelkie zmiany do niniejszych zasad stają się skuteczne w chwili ich opublikowania na stronie www.bacior.eu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie mają przepisy powszechne prawa polskiego.

Prawa autorskie
Copyright © Bartosz-Burdiak Kancelaria Radców Prawnych 2014.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Kancelarii lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, bez zgody Kancelarii, jest zabronione.

Pojedyncze dokumenty publikowane na stronie przez Kancelarię, mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.