Zespół

Nasza Kancelaria prawna to zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa, absolwentów najlepszych polskich uczelni.

Udział naszych prawników w wielu znaczących często interdyscyplinarnych projektach o zasięgu ogólnokrajowym pozwolił zdobyć bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego. Nasi pracownicy posługują się swobodnie językami angielskim i francuskim.